Brækhus med norsk kapittel om gambling i In-Depth: Gambling Law

Brede A. Haglund og Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om gambling i det anerkjente tidsskriftet «In-Depth: Gambling Law». Artikkelen er publisert i Lexology
av Law Business Research.

In-Depth: Gambling Law er en Q&A-basert verdensomspennende referanseveileder som for jurister og andre som ønsker å forstå rammeverket for spillovgivning i nøkkeljurisdiksjoner. Veilederen brukes som en informasjonsressurs av bedriftsjurister, privatpraktiserende advokater og ledere i privat næringsliv og statlige institusjoner og gir en oversikt over gjeldende lovgivning og viktige problemstillinger innenfor en gitt jurisdiksjon.

Brækhus er et av få advokatfirmaer i Norge med en dedikert kompetansegruppe for spill- og underholdningsvirksomhet. Våre advokater har erfaring knyttet til etablering av internasjonale servicetilbud, salgsprosesser, nasjonale og EU/EØS-rettslige problemstillinger, finansielle krav, markedsrettslige aspekter og generelle rettslige og kommersielle forhold i Norge. Vi har også bistått i forbindelse med søknader om etablering av spilltilbud i Norge, herunder poker og kunnskapsautomater.