Brækhus dobler entrepriseteamet

Over lengre tid har entrepriseteamet i Brækhus vært helt sprengt på kapasitet. Med nyoppstartede Ninja Roede og Petter Sverstad Eriksen som partnere er entreprisekapasiteten på partnernivå nå doblet i Brækhus.

– Vi er veldig glade for å få Ninja og Petter med på laget. De vil bidra positivt til vårt allerede etablerte fagmiljø innen entreprise. Nå øker vår kapasitet for å imøtekomme en økende oppdragsmengde fra våre kunder, sier Lars-Henrik Winsnes Berg, leder for entrepriseteamet i Brækhus.

Både Ninja og Petter kommer fra partnerstillinger i Codex advokatfirma, og begge har jobbet med entrepriserett i over 20 år.

-Jeg ser frem til å bli en del av Brækhus. Det at fagmiljøene entreprise og eiendom jobber tett i Brækhus er en åpenbar fordel for kundene. Tett tverrfaglig samarbeid sikrer et helhetsperspektiv, sier Ninja Roede.  

Marcus Lindstrøm, Petter Sverstad Eriksen, Ninja Roede og Lars-Henrik Winsnes Berg

Entrepriseteamet i Brækhus består av kommersielt sterke partnerne med lang fartstid og omfattende bransjekunnskap. I tillegg til å bistå norske entreprenørselskaper jobber teamet med store globale entreprenørselskaper.

– Utenlandske entreprenører står for mange store utbyggingsprosjekter i Norge fremover. Dette kombinert med den porteføljen Ninja og Petter bringer med seg betyr en økt oppdragsmengde for oss. Det er ingen tvil om at vi må utvide entrepriseteamet ytterligere og rekruttere både advokater og advokatfullmektiger, legger Lars-Henrik til.

Ninja og Petters overgang til Brækhus er en av mange nyheter fra selskapet. Brækhus har i løpet av det siste året blant annet bygget en ny ledergruppe som skal reformere selskapet. Differensiering og nytenkning er viktige komponenter for Brækhus, som har satt mål om å skape morgendagens advokatfirma.

– Den reisen Brækhus er i gang med er inspirerende. Jeg synes firmaet har tatt mange kloke og nytenkende veivalg den siste tiden. Som for eksempel implementering av People First strategi, som blant annet gir alle ansatte eierskap. Men også satsningen på de fremtidsrettede områdene ny teknologi, eiendomstransaksjon, tvist, arbeidsrett, Family Office og det internasjonale markedet, sier Petter Sverstad Eriksen.