Ninja Roede har over 20 års erfaring med fast eiendomsrettsforhold, og er spesialisert innenfor entreprise og næringseiendom. Hun har også lang erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og hun kjenner de juridiske utfordringene i bygge- og anleggsbransjen svært godt. Ninja bistår entreprenører, leverandører, eiendomsaktører og offentlig byggherrer med alt fra kvalitetssikring av NS-kontrakter, løpende bistand gjennom byggeperioder, i sluttoppgjørsforhandlinger og i tvister.

Hun har en bred kompetanse og omfattende erfaring som juridisk rådgiver i alt fra mindre til større bygge- og utviklingsprosjekter. De senere år har hun også arbeidet med samspillsentrepriser.

Ninja er også en populær foredragsholder og holder kurs knyttet til alle entrepriserettslige temaer, spesielt med temaer knyttet til NS-kontraktene.

Språk

Norsk og engelsk

2024 Partner, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2024 Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
2018 - 2020 Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
2015 - 2018 Advokat, Codex Advokat Oslo AS
2006 - 2015 Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Protector Forsikring ASA
2002 - 2006 Rådgiver/Fagansvarlig, Yrkessykdomskontoret
2000 - 2002 Førstekonsulent, Søndre Nordstrand Trygdekontor
2010 Advokatbevilling
2000 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1998 Spesialfag i kontraktsrett, folkerett og internasjonale relasjoner, Universitè Aix-Marseille, Frankrike