Thomas Andersen får møterett for Høyesterett

Brækhus har gleden av å kunngjøre at partner Thomas Andersen har oppnådd møterett for Høyesterett.

Foto: Rizwana Yedicam / Norges Høyesterett

Den 5. oktober 2023 meddelte Høyesterett at Thomas Andersen har oppnådd møterett. Thomas prosederte i september sin andre sak for Høyesterett, en prinsipiell sak om tomtefestelovens anvendelse og Den europeiske menneskerettskonvensjonen 1. tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1). Han hadde sin første prøvesak for Høyesterett i 2017.

Thomas leder Brækhus’ eiendomsavdeling og har ekspertise innenfor prosedyre og tvist. Han er en faglig og sosial drivkraft, og vi gratulerer han så mye med oppnådd møterett.

Norges Høyesterett

Norges Høyesterett er landets øverste domstol, og sammen med Stortinget og Regjeringen utgjør de Norges øverste statsorganer.

For å kunne føre saker for Høyesterett må advokaten ha møterett. Møterett oppnås ved at advokaten har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett. Det avgjøres ved at advokaten står til prøve i Høyesterett, som består i å prosedere to egnede saker. I tillegg til sakene er advokatens prestasjoner en del av evalueringen.

Klikk her for å lese mer om Norges domstoler

Brækhus har et solid prosedyremiljø og omfattende erfaring med å lede rettsprosesser innenfor en rekke fagområder, spesielt entreprise, eiendom, IT og IP. Vårt prosedyreteam består av 17 advokater med prosedyreekspertise. Fire av disse har møterett for Høyesterett.

F.v. Stein E. Hove, Elena Steen Eriksen, Ingerid Eidesvik Lie, Thomas Andersen, Benedicte Krogh Grimstad, Nils Kirkholm Sveingard, Amna Mrzic og Dag Michael Bjerkli.