Stein E. Hove er spesialist innen tvisteløsning og forhandlinger, samt kommersielle kontrakter. Han har prosedert et stort antall sivile saker for domstolene, hvorav flere for Høyesterett. De fleste sakene har dreid seg om kontrakter og pengekrav innenfor IKT eller eiendom, aksjeselskaper og andre forretningsforhold. Stein bistår også ofte i aksjetransaksjoner og ved forretningsjuridisk rådgivning.

Stein har betydelig ledererfaring og var managing partner i Brækhus i perioden 2001 – 2018. Han har også mye erfaring som styreleder og styremedlem i selskaper innenfor ulike bransjer.

Stein har jevnlig vært kåret i Finansavisens advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen tvisteløsning, og teknologi og digitalisering. I tillegg har han i mange år vært anbefalt av Legal 500 på områdene TMT, Commercial, Corporate and M&A.

2018 Partner, Brækhus Advokatfirma
2001 - 2018 Managing partner, Brækhus Advokatfirma
1999 - 2001 Partner, Brækhus Advokatfirma
1996 - 1999 Advokat, Brækhus Advokatfirma
1994 - 1996 Førstekonsulent, Finansdepartementet
1988 - 1992 Løytnant, Hæren
  • Styremedlem i selskaper i flere bransjer
2016 Møterett for Høyesterett
1998 Advokatbevilling
1993 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1987 Krigsskolen
Ledende advokat (2011-2024) Teknologi og digitalisering Finansavisen 2024
Recommended (2012-2024) TMT Legal 500 2024

‘Stein Erik Hove is an outstanding lawyer/partner with the ability to put together high-performing teams.’ ‘Stein E Hove is ‘a great strategist and a valuable adviser‘

Recommended (2012-2022) Commercial, corporate and M&A Legal 500 2022

"Stein Hove: Very strong knowledge, business understanding. Perfect guidance on both strategic and tactical level."

Ledende advokat (2011-2021) Tvisteløsning Finansavisen 2021