Amna Mrzic er en erfaren advokat som bistår norske og internasjonale virksomheter og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning i saker innen eiendom og entreprise.

Amna har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og skrev masteroppgave om kontraktsrett/avtalerett og adgangen til å godkjenne alle mulige ugyldige disposisjoner.

2021 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2021 Advokat, Codex Advokat
2017 - 2020 Advokatfullmektig, Codex Advokat AS
2020 Advokatbevilling
2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo