Karna Fog bistår norske og internasjonale virksomheter med rådgivning innen immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, IT-kontrakter og andre kommersielle avtaler, personvernsaker, offentlige anskaffelser, informasjonssikkerhet, og øvrige problemstillinger knyttet til juss og teknologi. I tillegg bistår hun arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige problemstillinger. Karna har særlig erfaring fra arbeid innen teknologisektoren.

Karna har en LL.M. grad i IKT-juss ved Universitetet i Oslo som omfatter «Robot Regulation», «Internet Governance», «Privacy and Data Protection», «Cybersecurity Regulation» og «Legal Technology: Artificial Intelligence and Law». I tillegg har hun spesialisering i patentrett og programmering.

2024 Dommerfullmektig, Trøndelag tingrett
2022 Secondment (Group Legal), Nordic Semiconductor ASA
2021 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2022 Secondment (Group Legal), Simplifai AS
2019 - 2021 Studentpraktikant, Lovdata
2020 LL.M. (Master of Laws), Information and Communication Technology Law, Universitetet i Oslo
2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Enkeltemnet Innføring i Objektorientert Programmering, Universitetet i Oslo
2019 Samfunnsøkonomi og enkeltemnet "Patenting and Commercialization of Biotech and Medtech Inventions", NTNU Trondheim
2017 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2022 Forfatter av maler og veiledere om immaterielle rettigheter for Juridika, Universitetsforlaget
2022 No trademark or unfair competition law protection for traditional Oslo restaurant’s name and logo, confirms Supreme Court
2022 Supreme Court confirms that purchase of competitors’ trademarks as keywords on search engines does not violate unfair competition law
2021 New rules strengthen fight against illegal counterfeit goods
2021 Purchase of competitors’ trademarks as keywords on Google and other search engines does not violate unfair competition law
Recommended (2023-2024) Intellectual Property Legal 500 2024