Medierett

Medienes rolle i samfunnet er i stadig utvikling. Flere publiseringsmuligheter og nye digitale plattformer skaper problemstillinger og utfordringer for både nye og gamle medieaktører. Våre advokater har både juridisk og journalistisk ekspertise innen de rettslige og etiske rammene som gjelder for media.

Grensene for ytringsfriheten utfordres stadig, og utsagn som umiddelbart kan virke ulovlige kan likevel være innenfor det som må aksepteres i en bestemt kontekst. Dette til tross for at opplysningene ikke nødvendigvis er korrekte. Feilaktige utsagn kan nå langt og raskt gjennom digitale plattformer, og innebærer en økt risiko for omdømmetap. Brækhus har ekspertisen som skal til for å vurdere hva som kan gjøres i det enkelte tilfelle.

Vi lever i et samfunn med stadig større fokus på krenkelser av ulik art. Ofte er det også store økonomiske interesser på spill, som kan gjøre situasjonen krevende for de ulike aktørene. Det kan derfor være avgjørende å ha kunnskap om hvordan å navigere riktig innenfor gjeldende rammer. Våre advokater holder seg løpende oppdaterte på utviklingen. Vår unike faglige bakgrunn gjør oss i stand til å tilby din virksomhet skreddersydd rådgivning og bistand innenfor feltet. Vi setter også sammen et team med den rette kompetansen avhengig av din virksomhets behov.

Vi rådgir for eksempel om informasjons- og ytringsfrihet, privatlivets fred og personvern, som:
  • Bistand til redaksjoner ved krav om fjerning av redaksjonelt materiale eller erstatningskrav
  • Bistand ved påstått krenkelse av privatlivets fred, som ved klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU)
  • Redaksjonelle vurderinger og analyse av programkonsepter
  • Bistand i forbindelse med kontrakter som skal inngås med deltakere, ansatte eller innleide arbeidstakere
  • Rådgivning ved uttalelser til offentligheten etter mulige lovbrudd i virksomheten, ulykker, brudd på retningslinjer eller varslingsrutiner, og vurderinger knyttet til risiko for ansvar og omdømmetap
  • Bistand ved mulige straffbare forhold eller vurdering av anmeldelse