Pomp & prakt, penger & plikter

SoMe-plattformenes muligheter

Brækhus ønsker influencere, innholdsprodusenter og innholdsansvarlige velkommen til frokostseminar på Rebel om handlingsrommet og mulighetene på SoMe-plattformene.

Dato: Torsdag 11. januar
Tid: kl. 08.30-10.15
Sted: Rebel, Oslo

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Ta kontakt oss for å se opptak av frokostseminaret.

I løpet av morgenen vil vi:

  • Belyse kommersielle aktørers muligheter på nettet
  • Forklare de juridiske grensene på SoMe-plattformene
  • Gå gjennom aktuelle saker

Dette er frokostseminaret for alle kommersielle aktører som tjener penger på SoMe-plattformene. I hvilken grad kan man egentlig dele bilder av andre? Hvem har ansvaret for krenkende innhold på plattformen? Når skal dette fjernes? Hva slags retusjering av bilder er lovlig? Vi presenterer også den nye internasjonale lovgivningen, Digital Services Act og Digital Markets Act som alle bør kjenne til.

Program

Kl. 08.30 Servering av frokost

Kl. 09.00 Velkommen

Kl. 09.05 Fagseminar der du vil lære mer om følgende temaer:

  • Livet som en levende reklameplakat
  • SoMes muligheter og handlingsrom
  • Plikter og ansvar mens pengesekken fylles
  • Hvilke tilsyn som «ser deg» og hva de gjør
  • Opphavsrett og markedsføring
  • Nye internasjonale regler på trappene
  • Spennende og aktuelle saker

Kl. 10.00 Spørsmål og erfaringer, kaffepåfyll og mer frokost

Kl. 10.15 Avslutning og mingling

Foredragsholdere

Ida Brabrand har sin ekspertise innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda, med arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Denne unike kombinasjonen av akademisk utdannelse og praktisk arbeidserfaring som både journalist og advokat gjør Ida spesielt godt egnet til å rådgi bedrifter og virksomheter innen mediebransjen.

Marte Wellerop Tronstad bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning innen personvern og teknologi. Hun har bred erfaring både som inhouse-rådgiver, og i advokatrollen, og har blant annet jobbet som personvernombud hos forsikringsselskapet Gjensidige. Marte er spesialisert innenfor Compliance, IT- og personvernrettslige problemstillinger.

Ingvild Aarskog har sin ekspertise innen opphavsrett, varemerkerett og medie- og markedsføringsrett, og bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning. Ingvild arbeider også innen det arbeidsrettslige feltet og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med forskjellige arbeidsrettslige problemstillinger. Ingvild har bred erfaring med å kartlegge og sikre selskapers eierskap til ulike immaterielle rettigheter i transaksjonsprosesser og har spisskompetanse på overdragelse av IPR i arbeids- og konsulentforhold.

Astrid Rosander Hagen arbeider i vår avdeling for teknologi, hvor hun bistår norske og internasjonale klienter innen IT- og personvernrettslige problemstillinger. I tillegg arbeider Astrid med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.