Ingvild Aarskog arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett. Hun bistår blant annet i oppsigelses- og avskjedssaker, varslingssaker, omorganiseringer og nedbemanningsprosesser. I tillegg har hun erfaring med et bredt spekter av arbeidsrettslige og tilgrensede problemstillinger, blant annet knyttet til ansettelse, innleie, ferie, arbeidsmiljø og konflikthåndtering.

Ingvild har også betydelig erfaring med rådgivning innenfor immaterialrett og tilgrensede rettsområder, herunder opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, forretningshemmeligheter og medierett.

Som advokat har Ingvild i tillegg opparbeidet seg erfaring med kartlegging og sikring av immaterielle rettigheter i forbindelse med transaksjonsprosesser (M&A).

2024 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2023 - 2024 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2022 Senior Associate, Advokatfirmaet Wiersholm
2018 - 2021 Associate, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Norsk forening for opphavsrett
  • Redaktør i studentmagasinet PACTA (2015 - 2016)
  • Nestleder i Congregatio Forensis (2016 - 2017)
2024 Advokatbevilling
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2023 Kapittelforfatter i "Varemerkerett i et nøtteskall", Gyldendal forlag
Recommended (2024) Intellectual Property Legal 500