Ingvild Aarskog bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett, opphavsrett, forretningshemmeligheter og medierett. Hun bistår blant annet i oppsigelses- og avskjedssaker, varslingssaker, omorganiseringer og nedbemanningsprosesser. I tillegg har hun erfaring med et bredt spekter av arbeidsrettslige og tilgrensede problemstillinger, blant annet knyttet til ansettelse, innleie, ferie, arbeidsmiljø, konflikthåndtering og eierskap til immaterielle rettigheter.

Som advokat har Ingvild også opparbeidet seg betydelig erfaring med arbeidsrettslig og immaterialrettslig rådgivning i forbindelse med transaksjonsprosesser (M&A).

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2022 Senior Associate, Advokatfirmaet Wiersholm
2018 - 2021 Associate, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Norsk forening for opphavsrett
  • Redaktør i studentmagasinet PACTA
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2023 Kapittelforfatter i "Varemerkerett i et nøtteskall", Gyldendal forlag