Ingvild Aarskog bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder opphavsrett, varemerkerett og medie- og markedsføringsrett. Hun har særlig kompetanse på overdragelse av IPR i arbeids- og konsulentforhold. Som advokat har Ingvild opparbeidet seg erfaring med å kartlegge og sikre selskapers eierskap til ulike immaterielle rettigheter i transaksjonsprosesser

Ingvild arbeider også innen arbeidsrett hvor hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige problemstillinger.

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo