Flytoget vant opphavsrettssak

Flytoget har nylig kommet seirende ut i en prinsipiell opphavsrettssak som gjaldt gjenbruk av kravspesifikasjoner i anbudsprosesser for IT-anskaffelser. En tidligere leverandør saksøkte Flytoget som hevdet at gjenbruk innebar brudd på deres opphavsrett. Dette var Oslo tingrett ikke enig i og frifant Flytoget. Advokat og assosiert partner Julius Berg Kaasin og advokatfullmektig Karna Fog fra Brækhus bisto Flytoget i saken.

Saken startet da Flytoget engasjerte konsulentselskapet Tellmann Executive Advisors for å hjelpe med en anskaffelsesprosess for IT-driftstjenester i 2013. Tellmann utarbeidet en kravspesifikasjon basert på sin egen mal i samarbeid med Flytoget.

Da Flytoget igjen skulle anskaffe tilsvarende tjenester i 2022, ønsket de å gjenbruke kravspesifikasjonen fra 2013 som et utgangspunkt. Dette ble ikke akseptert av Tellmann, og saksøkte Flytoget for urettmessig utnyttelse av deres åndsverk. Flytoget på sin side hevdet at avtalen fra 2013 gav dem rett til å gjenbruke kravspesifikasjonen i 2022. Flytoget hevdet også at kravspesifikasjonen ikke var beskyttet av opphavsrett og at det derfor ikke forelå noe inngrep.

Retten konkluderte med at Flytogets gjenbruk av kravspesifikasjonen var tillatt etter avtalen. Retten påpekte at avtalen gav Flytoget rett til å benytte resultater av tjenesten, og spesifikasjoner og lignende materiale var også eksplisitt angitt som slike resultater.  

«Vi er fornøyde med at retten var enige med oss i at den aktuelle bruken fulgte klart av avtalen mellom partene», sier Assosiert partner og advokat Julius Berg Kaasin som sammen med advokatfullmektig Karna Fog bistod Flytoget i saken.

Avgjørelsen er nå rettskraftig, og gir nyttig veiledning av rettighetsregulering av materiale som utarbeides i anskaffelser og andre leveranseprosjekter, særlig på IT-området.

Denne saken illustrerer Brækhus sin betydelige kompetanse på IP-tvist. Det er verdt å merke seg at Brækhus forrige uke ble kåret til årets beste advokatfirma for varemerke av Managing IP Awards i London, en anerkjennelse som ytterligere understreker IP-teamets og ekspertise innen immaterielle rettigheter.