Audun Kleppestø er spesialist innen insolvens og restrukturering, forsikringsrett og finansiering. Han arbeider også mye med selskapsrettslige problemstillinger, inkludert styreansvarssaker, og med generell kontraktsrettslig rådgivning. Audun oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo av Oslo byfogdembete.

Audun har lang og bred erfaring med finansieringsvirksomhet og panterettslige spørsmål, blant annet relatert til bistand overfor utenlandske banker i tilknytning til finansieringer og garantistillelser. Han har også jobbet mye med forsikringsrettslige spørsmål, i saker om forsikringsoppgjør, og har i tillegg bred finansregulatorisk erfaring både på det finans- og forsikringsregulatoriske området. På bakgrunn av denne praksisen er han godt kjent med Finanstilsynets praksis på ulike tilsynsområder.

Audun påtar seg jevnlig prosessoppdrag for domstolene innenfor sine spesialområder.

Audun er rangert som «up and coming» innen fagområdet restrukturering og konkursrett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

2021 Partner, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2021 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2019 Senioradvokat, SANDS
2012 - 2015 Fast advokat, SANDS
2010 - 2012 Fast advokat, Advokatfirmaet Haavind
2007 - 2010 Advokatfullmektig/advokat, SANDS
2009 Advokatbevilling
2007 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Lovende talent (2021, 2023, 2024) Restrukturering og konkursrett Finansavisen 2024