Finansiering, restrukturering og insolvens

Økt konkurranse, endringer i markedet eller i rammebetingelser kan føre til situasjoner hvor virksomheter opplever finansielle utfordringer. Når en virksomhets økonomi svikter er våre advokater eksperter på å vurdere mulighetene for å redde virksomheten. Vi vurderer også handlingsrommet banker og øvrige kreditorer har for å redusere tapsrisiko når låntakers økonomi svikter.

Brækhus har et av landets ledende miljøer innen finansiering, restrukturering og insolvens. Vi har solid erfaring med å bistå selskaper, inkludert styre og daglig leder, banker og øvrige kreditorer med praktisk og kommersiell rådgivning.

Flere av våre advokater har erfaring fra noen av Norges største finansinstitusjoner, særlig med spørsmål knyttet til finansiering, sikkerhetsstillelse, finansiell restrukturering og misligholdte engasjement. Vi arbeider tverrfaglig sammen med advokater med annen ekspertise, blant annet innen M&A, selskapsrett, skatt og avgift, og eiendom. Her kan vi også tilby markedsledende ekspertise.

Vi bistår norske og utenlandske virksomheter med sikring av kreditorinteresser, inndrivelse av utestående krav og omstøtelsesproblematikk ved restrukturering og konkurs. Brækhus’ advokater benyttes som bostyrere og håndterer ca. 100 konkursboer hvert år.

Våre advokater har i tillegg betydelig erfaring med saker om styreansvar og granskning.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Eksempler på hva vi bistår med

 • Restrukturering av virksomheter, refinansiering og forhandlinger i den forbindelse.
 • Sikring av kreditorinteresser, herunder sikring og inndrivelse av pengekrav.
 • Ivaretakelse av bankers og øvrige kreditorers interesser ifbm. utenrettslige restruktureringer, samt ved rekonstruksjon og konkurs
 • Engasjementsgjennomgang og sikkerhetsvurdering ved utsatte engasjement. Håndtering av spesialengasjement.
 • Bistand med utarbeidelse av bankens handlingsplan for engasjementet, planlagte tiltak m.m.
 • Misligholdshåndtering og vurdering av adgangen til å si opp eller heve en låneavtale
 • Bistand ved rekonstruksjon/restrukturering/konkurs hos bankens – eller øvrige leverandørerskunder, vurdering potensielle omstøtelseskrav, salg av sikkerheter m.m.
 • Utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon
 • Vurdering av ulike typer sikkerhetsstillelse/pant.
 • Vurdering av ansvar for styre, ledelse, eiere m.m.
 • Kausjoner/garantier
 • Leasing
 • Garantier
 • Tvisteløsning og prosess