Renate Iren Heggelund er ekspert innen arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i ulike arbeidsrettslige spørsmål, og i forhandlinger og tvister i arbeidslivet. Renate har flere års praktisk erfaring fra arbeidsgiversiden gjennom stilling som administrasjonssjef i Oslo fengsel, blant annet med oppfølgning av omtvistede personalsaker, utarbeidelse av HR-strategier og forhandlinger med tillitsvalgte.

Renate arbeider også med spørsmål knyttet til økonomisk familierett og arv. Hun har prosedert en rekke saker for domstolene på vegne av private parter, og har lang erfaring med skifteforhandlinger, og utarbeidelse av ektepakter og testamenter.

Renate har undervist i en rekke kurs og workshops på arbeidslivsfeltet, og har avholdt flere 40-timers kurs for ledere. Hun har også studert personalledelse på Handelshøyskolen BI.

Språk

Norsk og engelsk

2019 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2018 Advokat, Fram Advokatfirma
2012 - 2015 Administrasjonssjef, Oslo Fengsel
2009 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet Arntsen
2006 - 2009 Advokat/Advokatfullmektig, Selmer Advokatfirma
2014 Personalledelse, Handelshøyskolen BI
2013 Situasjonsbestemt ledelse, Handelshøyskolen BI
2008 Advokatbevilling
2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø