Mille Thunem arbeider med rådgivning og tvisteløsning knyttet til eiendomsrettslige problemstillinger. Hun har særlig erfaring med forbrukertvister etter bustadsoppføringslova og avhendingslova, og bistår i saker om ekspropriering og seksjonering. I tillegg arbeider hun jevnlig med arbeidsrettslig rådgivning til bedrifter og privatpersoner, og skrev sin masteroppgave innenfor arbeidsrett.

Som advokatfullmektig har hun prosedert flere saker for tingretten og lagmannsretten, og hatt flere rettsmeklinger.

2024 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2023 - 2024 Politifullmektig, Møre og Romsdal politidistrikt
2021 - 2024 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2021 Juridisk saksbehandler, KLP Skadeforsikring
2015 - 2016 Sersjant/vognkommandør, Forsvaret
  • Medlemskap i Den Norske Advokatforening
2022 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
2015 Sersjant, Hærens befalsskole