Maren Mathilde Mikkelsen arbeider med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, med spesialisering innen merverdiavgift. Hun har betydelig erfaring innen rådgivning og avgiftsstrukturering for både norske og internasjonale virksomheter, og har også omfattende erfaring innenfor toll og særavgifter.

Maren har også betydelig erfaring innenfor skatterett for både virksomheter og privatpersoner. Hun bistår særlig internasjonale selskaper med skatterådgivning omkring etablering i Norge.

Maren er anbefalt for sin ekspertise innen skatte- og avgiftsrett i de internasjonale advokatkåringene Legal500 og ITR World Tax Review.

Fagområder

Språk

Norsk og engelsk

2022 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2022 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2019 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2017 - 2019 Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma
2019 Advokatbevilling
2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015 Utvekslingsopphold, American University of Washington
Recommended (2023-2024) Tax Legal 500 2024
Notable Practitioner (2023) Indirect tax ITR World Tax 2023