Oda Raad bistår selskaper, borettslag/sameier og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder nærings- og forbrukerentreprise.

Oda har en mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo, der hun blant annet hadde entrepriserett og selskapsrett som valgfag på masternivå. Hun skrev masteroppgave om forutsetningslæren som grunnlag for revisjon av entreprisekontrakter ved uforutsette forhold.

Språk

Norsk og engelsk

2022 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2021 Konsulent, Finanstilsynet
2018 - 2019 Saksbehandler, Gatejuristen
2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2021 Forutsetningslæren som grunnlag for revisjon av entreprisekontrakter ved uforutsette forhold