Audun Kjølseth arbeider med entreprise- og kontraktsrett. Han bistår både store og små entreprenører og byggherrer i alle byggeprosjektets faser – fra inngivelse av tilbud og utforming av kontrakter, via løpende rådgivning underveis i prosjektgjennomføringen, til håndtering av eventuelle sluttoppgjørstvister.

Audun har også praktisk erfaring med håndtering av denne type problemstillinger fra noen av Norges aller største anleggsprosjekter fra hans tidligere ansettelse i et entreprenørselskap.

Audun har interesse for kommersielle og tekniske problemstillinger, og har tatt tilleggsutdanning ved BI og ved NTNU.

Språk

Norsk og engelsk

2022 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2022 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2019 Prosjektingeniør/kontraktsleder, AF Gruppen
2014 Enkeltemner bygg- og konstruksjonsteknikk, NTNU Gjøvik
2012 Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI
2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Advokatbevilling