Dag Michael Bjerkli bistår norske og internasjonale virksomheter med spørsmål knyttet til fast eiendom. Særlig arbeider han med bolig- og husleierett, og rettigheter knyttet til fast eiendom. Dag bistår også i forbindelse med tvisteløsning for domstolene, også jordskifteretten.

Han bistår i tillegg profesjonelle odds- og pokerspillere som ønsker et ryddig forhold til norske skattemyndigheter.

Dag holder jevnlig kurs og foredrag med temaer knyttet til husleierett og boligrett. Han har også skrevet "Den praktiske styrehåndboken" for styremedlemmer i eierseksjonssameier og borettslag.

2023 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2022 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2017 - 2020 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2016 - 2017 Juridisk utreder, Advokatfirmaet Sølverud
  • Ansatterepresentant/styremedlem i Brækhus Advokatfirma
2020 Advokatbevilling
2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2020 Den praktiske styrehåndboken for styremedlemmer i borettslag
2020 Den praktiske styrehåndboken for styremedlemmer i eierseksjonssameier