Helin Gelir arbeider på vår avdeling for selskapsrett og insolvens, herunder bobehandling av både konkursbo og dødsbo samt generelle formuerettslige problemstillinger med pengefordringer og avtaletolkning.

Språk

Norsk, engelsk og tyrkisk

- 2023 Advokatfullmektig, Rime Advokatfirma DA
- 2017 Skadeassistent, Nemi Forsikring
- 2017 Studentmedarbeider, HELP Forsikring AS
  • Styremedlem i Mino.Jur
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo