Hanne Therese Erdal har jobbet som advokat innenfor fagområdet fast eiendom i over 10 år. Hanne Therese jobber primært med saker som har både offentligrettslige og privatrettslige aspekter. Hun har sin spisskompetanse innenfor rettsområder som plan- og bygningsrett, tingsrett, eiendomsutvikling, borettslags- og eierseksjonsrett og grunnerverv/ekspropriasjon.

Hanne Therese bistår en rekke store og små eiendomsutviklere med løpende problemstillinger, eiendomstransaksjoner, samt med seksjonering/reseksjonering og eiendomsstrukturering.

Hanne Therese holder jevnlig kurs om aktuelle problemstillinger innenfor sine fagområder.

2019 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
2011 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co/Advokatfirmaet Torkildsen & co
2011 - 2011 Førstekonsulent, NAV Forvaltning Oslo
2013 Advokatbevilling
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen