Privat grunnerverv

Mange private utbyggere må opparbeide offentlig veigrunn som ledd i sine utviklingsprosjekter. I den forbindelse må utbygger ofte erverve areal fra andre grunneiere. I denne episoden tar vi deg gjennom en grunnervervsprosess fra utbyggers perspektiv. Hvordan bør forhandlingene med grunneierne håndteres og hva risikerer man dersom man ikke kommer i mål? Advokat Hanne Therese Erdal jobber i eiendomsavdelingen hos Brækhus og har bred erfaring fra grunnervervsprosesser. Programleder Eivind Arntsen. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.