Kort om tomtefeste

Reglene om tomtefeste er kompliserte. Få om noen rettsområder har skapt like mange tvister for domstolene som denne særnorske ordningen. I denne episoden av Lovlytt gir Thomas Andersen deg en innføring i tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift, innløsning av festetomten og festers rett til å kreve forlengelse. Thomas Andersen er advokat og partner i Brækhus, leder for eiendomsavdelingen og ekspert på tomtefeste. Programeder Eivind Arntsen. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.