Utsendte arbeidstakere: Hva må norske arbeidsgivere passe på?

Utsendte arbeidstakere benyttes i stor grad i en rekke bransjer som hyppig besøkes av Arbeidstilsynet. Hva bør norske virksomheter være oppmerksomme på i forkant? Hva risikerer virksomheten dersom det utenlandske utleieselskapet ikke overholder sine egne forpliktelser overfor arbeidstakeren? Advokatfullmektig Thomas Meier Strømme jobber i vår arbeidsrettsavdeling, og svarer på disse spørsmålene og mer til. Programleder Eivind Arntsen. Produsert av Øystein Weibell.