Elena Steen Eriksen bistår norske og internasjonal selskaper med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder entrepriseporsjekter og øvrige problemstillinger knyttet til fast eiendom rettsforhold.

I tillegg arbeider Elena med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

2024 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2024 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2024 Advokatbevilling
2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2018 Utvekslingsopphold, Bond University
2014 Business Administration, Gateway College, New York
2022 Forfatter av maler og veiledere om immaterielle rettigheter for Juridika, Universitetsforlaget