Elena Steen Eriksen bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder entrepriseprosjekter, standardkontrakter, sluttoppgjør, eiendom og anbudsprosesser.

Elena har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med tilvirkningskontrakter (NTK 15 og NF 15) som spesialfag. Hun skrev masteroppgave om kontraktshjelperansvaret ved tingskade og særlig om tilknytningskravet i lys av HR-2020-1120-A.

I tillegg arbeider Elena med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

2021 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2018 Utvekslingsopphold, Bond University
2014 Business Administration, Gateway College, New York
2022 Forfatter av maler og veiledere om immaterielle rettigheter for Juridika, Universitetsforlaget