Christian Solemslie har over 30 års erfaring som forretningsadvokat. Han har ekspertise innen insolvensrett og har ofte oppdrag som bostyrer i konkursboer, noe han har hatt siden 1995. Han bistår også svært ofte kreditorer ved ivaretakelse av deres interesser ved inndrivelse av pantekrav, bistand til låne og sikkerhetsdokumentasjon, og i situasjoner der deres debitorer er tatt under konkursbehandling. Videre bistår han klienter i forbindelse med omdannelse og restrukturering av selskaper. Christian har også gjennomført flere store og omfattende granskingsoppdrag.

Christian har lang erfaring med å bistå store eiendomsbesittere, særlig i forbindelse med leieforhold, og arbeider jevnlig med eiendomsrett. I tillegg arbeider han med generell forretningsjuss, spesielt knyttet til kontraktsrett og finansiering. Fra tidligere arbeidserfaring som advokat i daværende Sparebanken NORs konsernjuridiske seksjon han god innsikt i bankrelaterte forhold og har bistått flere store finansinstitusjoner.

Christian er anerkjent for sin ekspertise innen insolvens og restrukturering i den internasjonale advokatkåringen Legal 500, hvor han har vært anbefalt i mange år.

1995 Partner, Brækhus Advokatfirma
1993 - 1995 Advokat, Brækhus & Co
1988 - 1993 Advokat, Konsernjuridisk avdeling, Sparebanken ABC/NOR
1986 - 1988 Skien og Porsgrunn byrett, Dommerfullmektig
1984 - 1986 Sosialdepartementets Helseavdeling, Førstekonsulent
1997 Advokatbevilling
1983 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Recommended (2012-2020) Insolvency and corporate recovery Legal 500