Andrea Svensson bistår norske og utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har bakgrunn fra Juristforbundet der hun jobbet med kollektiv arbeidsrett for jurister og advokater i privat sektor. I tillegg har hun vært juridisk saksbehandler i arbeidstakerorganisasjonen Norges Farmaceutiske Forening, der hun jobbet med individuell arbeidsrett.

I 2023 vant Andrea Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) sin pris for beste masteravhandling som behandler arbeidsrettslige spørsmål. Temaet for avhandlingen var arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, og problemstillingen var om, og i hvilke tilfeller, arbeidsgiver har plikt til å tilby redusert arbeidstid som et tilretteleggingstiltak, i lys av dommen fra Høyesterett i HR-2022-390-A (Widerøe). Andrea fikk i 2024 publisert en artikkel i det internasjonale akademiske tidsskriftet Nordic Journal of Labour Law, der hun undersøkte videre temaet for sin masteravhandling, med særlig fokus på internasjonale rettskilder.

Fagområder

Språk

Norsk og engelsk

2024 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2023 - 2024 Jurist, Norges Juristforbund, Oslo
2021 - 2022 Juridisk saksbehandler, Norges Farmaceutiske Forening, Oslo
2019 - 2021 Sekretær, Langseth Advokatfirma DA, Oslo
2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2024 Reduced Working Hours: Employer’s Duty to Accommodate Cases of Disability”, Nordic Journal of Labour Law
Pris for beste masteravhandling i arbeidsrett Masteravhandling Norsk Arbeidsrettslig Forening 2023