Jacob Birkeland Meyer Amundsen bistår norske og internasjonale virksomheter med rådgivning og tvisteløsning i saker knyttet til entrepriserett, erstatningsrett og kontraktsrett. I tillegg arbeider Jacob jevnlig med arbeidsrettslig rådgivning til bedrifter og privatpersoner. Jacob har opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring for domstolene både i Brækhus og fra tidligere arbeidsforhold som forsvarer.

Jacob har også bred erfaring innen strafferett og utlendingsrett. Han har en LLM fra UC Hastings College of the Law i San Francisco, hvor han blant annet spesialiserte seg innen forhandling og effektiv kommunikasjon.

Jacob har tidligere studert sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har tatt Befalsskolen for Sjøforsvaret.

2021 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2021 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2020 Advokatfullmektig, Advokatene Berg/Ditlev-Simonsen
2021 Advokatbevilling
2018 LL.M. (Master of Laws), Hastings College of the Law, University of California
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013 Årsstudium, sosiologi, Universitetet i Bergen
2010 Befalsskolen for Sjøforsvaret