Hjørdis Larsen har omfattende erfaring med rettslige spørsmål i tilknytning til arbeidsforhold over landegrensene, både med norske selskaper med ansatte i utlandet og utenlandske selskaper med ansatte i Norge. Hun bistår norske og internasjonale klienter med generell rådgivning, skattemeldinger, arbeidsgiverforpliktelser, immigrasjonsregler, utarbeidelse av utestasjoneringspolicyer, nettolønnsordninger og andre tilstøtende fagfelt. Hun jobber videre med saker innen opphør av skatteplikt og unngåelse av dobbeltbeskatning. Hjørdis har også spisskompetanse innen beskatning av sjøfolk og arbeidstakere på norsk og utenlandsk sokkel.

Hjørdis fører klagesaker mot norske skattemyndigheter og NAV på vegne av selskap og privatpersoner. Hun leder og koordinerer prosjekter og samarbeider med internasjonale skatterådgivnings nettverk.

Hun har tidligere jobbet for norske skattemyndigheter og som intern rådgiver på global mobility i store norske selskaper. I tillegg er Hjørdis medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda.

Språk

Norsk og engelsk

2023 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2023 Senior Tax Manager, Brækhus Advokatfirma
2011 - 2018 Tax Manager, PGS
2008 - 2011 Senior skattekonsulent, Norsk Hydro
2003 - 2005 Konsulent, Kemneren i Horten
1998 - 2003 Førstekonsulent, Bærum likningskontor
  • Medlem av Skatteklagenemnda
2023 Advokatbevilling
2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
1993 Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, Trondheim Økonomiske Høgskole
Recommended (2024) Tax Legal 500 2024