Brækhus anerkjennes av ITR World Tax 2023

Skatteavdelingen i Brækhus har igjen oppnådd gode rangeringer i ITR World Tax.

Som foregående år har vi oppnådd gode rangeringer på områdene Indirect Tax (Tier 2), General Corporate Tax (Tier 3) og Tax Controversy (Other notable). Vi vil takke klienter og bransjen for innspill som har medført gode rangeringer av Brækhus.

Nils Eriksen, som leder vår skatte- og avgiftsavdeling, er omtalt som «highly regarded», med sine 30 år i bransjen og omfattende internasjonale erfaring.

«Det er inspirerende at våre klienter anerkjenner det arbeidet vi gjør. Dette bekrefter at vårt arbeid med spesialisering og bransjekunnskap, som er en forutsetning for å være konkurransedyktige i et stadig tøffere marked, er riktig», sier Nils Eriksen.