Tobias Hjulstad arbeider innen selskapsrett og insolvens, herunder bobehandling av konkursbo og generelle formuerettslige problemstillinger. I tillegg arbeider Tobias med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø