Christina Østby Holtar arbeider med nasjonal og internasjonal personbeskatning og trygd, og med internasjonal skatt. Siden 2010 har Christina jobbet med global mobility og er rådgiver for norske og utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge, og som sender arbeidstakere inn og ut av Norge. Hun bistår utenlandske selskaper med aktivitet i flere land med compliance, og med håndtering av skatt, trygd og andre relaterte temaer som dukker opp når virksomhet og arbeidstakere flytter seg over landegrensene. Hun bistår også privatpersoner med skattemeldinger, klagesaker, unngåelse av dobbeltbeskatning, emigrasjon og avklaring av trygdeforhold. I tillegg bistår hun jevnlig med arbeidsrettslig rådgivning til bedrifter og privatpersoner.

Christina har tidligere jobbet i både offentlig og privat sektor. Som skattejurist Skatteetaten, daværende seksjon for utland og selskap i Skatt Øst, jobbet hun primært med bostedssaker etter skatteavtale, emigrasjon, pendlere, klagesaksbehandling på utlandsområdet, samt ligning- og kontrollarbeid. Deretter jobbet hun som advokat med internasjonal skatt, trygd, pensjon og tilgrensede områder, samt med generell forretningsjuss.

Christina har også prosjektledererfaring fra å koordinere og strukturere globale prosjekter for internasjonale bedrifter hvor rådgivere fra mange land er involvert.

Språk

Norsk og engelsk

2019 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2019 Advokat, KPMG Law Advokatfirma
2012 - 2015 Advokatfullmektig/advokat, Visma Advokater
2010 - 2012 Skattejurist, Skatt Øst, seksjon for utland og selskap
2014 Advokatbevilling
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo