Svenske arbeidstakere i Norge: Viktig avklaring om beskatning av pensjonsordninger

Svensk Høyesterett har kommet med en viktig avklaring for beskatning av pensjonsordninger for svensker som arbeider i Norge.

Beskatning av utenlandske pensjonsordninger i Norge: Regelverk og unntak

Norge anerkjenner som hovedregel ikke utenlandske pensjonsordninger som pensjon i norsk forstand. Dette innebærer at premiene til en slik pensjonsordning ofte vil behandles som en spareordning eller en type forsikringsprodukt. Beskatningen av disse følger ikke det samme prinsippet som for pensjon, der beskatning utsettes til pensjon utbetales. Premiene beskattes i stedet ved innbetalingen.  

Arbeidsgivers premier og dobbeltbeskatning for svenske arbeidere i Norge

Arbeidsgivers premier vil ofte komme til beskatning i Norge for en svensk bosatt person som midlertidig arbeider i Norge. Det finnes et lite unntak for EU-pensjoner i tilfelle premiene til den utenlandske ordningen er av begrenset størrelse og den svenske pensjonsordningen i det vesentligste er lik en norsk ordning. 

På et ledernivå er arbeidsgivers premier til svenske pensjonsordninger ofte langt høyere enn det man har adgang til å betale i en norsk ordning. Reglene om EU-pensjon gir derfor ofte ikke fullgod beskyttelse mot dobbeltbeskatning for denne gruppen. 

Norge beskatter premiene til den svenske pensjonsordningen, og dette skjer på innbetalingstidspunktet. Sverige vil i stedet beskatte pensjonen ved utbetaling. Dersom man ikke kan avregne norsk skatt mot den svenske skatten, kan dette føre til opp mot 95% beskatning for den ansatte. Det har blitt ansett som utfordrende å få kreditert norsk skatt mot fremtidig svensk skatt, både ettersom det er forskjellig type inntekt – pensjon versus lønn, og at det beskatningen er foretatt i ulike inntektsår. Løsningen for de som har oppdaget risikoen for i tide, har vært å erstatte pensjonsordningen med kontant lønn. 

Kreditfradrag for svenske pensjonsordninger: den nye Høyesterettsavgjørelsen

Svensk Høyesterett har i en nylig avsagt dom akseptert kreditfradrag i et likeartet tilfelle mellom Sverige og Italia. Denne avgjørelsen vil få betydning også mellom Norge og Sverige. 

Det gjenstår en del arbeid fra svensk side med å klarlegge hvordan kreditfradraget skal gis. Dette har blant annet sammenheng med at pensjonen ikke kommer som en engangssum, men utbetales løpende over mange år. 

Dokumenter norsk skatt på pensjonsordningen

Det vil oppstå praktiske utfordringer med å dokumentere norsk skatt på pensjonspremiene. Det åpenbare er at det teoretisk kan gå flere tiår mellom norsk og svensk beskatning, og at dokumenter både i papirform og i elektronisk versjon kan gå tapt. Samtidig er ikke den norske skattemeldingen rigget for å identifisere premiene til ordningene og skattefastsettelsen vil heller ikke identifisere skatt på pensjonspremien. Det er derfor avgjørende at man nå tar grep for å sikre dokumentasjonen. 

Ikke lenger krise å ha svensk pensjonsordning i Norge

Uavhengig av de utfordringer som fortsatt finnes, gir dommen en etterlengtet avklaring for de som ikke har innrettet seg optimalt på forhånd. Samtidig så gir den nå mulighet for å kunne beholde en svensk pensjonsordning ved arbeidsopphold i Norge.  

Har du spørsmål om hvordan du bør gå frem for å sikre at det vil bli gitt kreditfradrag? Da kan du kontakte: