Thomas Meier Strømme arbeider med rådgivning og tvisteløsning knyttet til eiendomsrettslige problemstillinger. Han bistår særlig entreprenører og eiendomsutviklere i forbrukertvister etter bustadoppføringslova, og grunneiere i ekspropriasjonssaker.

Han bistår i tillegg utleiere av privat- og næringseiendom, og arbeider også med boligrett og øvrige kontraktsrettslige spørsmål. Thomas prosederer jevnlig saker for domstolene.

2021 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2021 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2016 - 2017 Arbeids-, sosial- og trygderettsgruppen, Jussbuss
2021 Advokatbevilling
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2009 Bachelor i europastudier (EU), Universitetet i Oslo