Fredrik Huseby har omfattende erfaring med å representere grunneiere i ekspropriasjonssaker. Han representerer både næringsdrivende og privatpersoner som må avgi hele eller deler av sin eiendom. Videre har han lang og bred erfaring med eiendomsutvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendommer.

Fredrik har bistått grunneiere i en rekke større ekspropriasjonssaker som ved utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, moderniseringen av Vestfoldbanen samt ombyggingen av Dovrebanen og E6 til Hamar. Videre har Fredrik bistått naboer til flyplasser som har blitt utsatt for støy og andre nærføringsulemper. I de senere årene har han bistått boligeiere og næringsvirksomheter som har måttet avgi eiendommer i forbindelse med utbyggingen av E18 gjennom Bærum. I den forbindelse har han prosedert flere saker i tingrett og lagmannsrett vedrørende erstatning for boligeiendommer og næringsvirksomheter. Fredrik er leder av Brækhus' E18-team, som bistår hovedtyngden av grunneiere som berøres av utbyggingen av ny E18 i Bærum kommune. I tillegg har Fredrik bistått en rekke grunneiere og næringsdrivende som ble berørt av utbyggingen av den nye Follobanen.

Fredrik er anerkjent for sin ekspertise innen eiendom i den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

2013 Partner, Brækhus Advokatfirma
1991 - 2013 Partner, Advokatfirma Horgen
1986 Advokatfullmektig, Advokatfirma Vogt&co
1984 - 1991 Dommerfullmektig, Ytre Follo tingrett
1983 - 1984 Politifullmektig, Romerike Politikammer
1981 - 1983 Konsulent, Justisdepartementet
  • En rekke styreverv i norske selskaper
1986 Advokatbevilling
1981 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Recommended (2020-2022) Real Estate Legal 500