Fredrik Huseby

Advokat | Partner

Fredrik Huseby arbeider hovedsakelig med faste eiendommers rettsforhold, samt rettsforhold knyttet til drift av handelsvirksomheter.

Huseby har bistått grunneiere i en rekke større ekspropriasjonssaker som f.eks. ved utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, moderniseringen av Vestfoldbanen samt ombyggingen av Dovrebanen og E6 til Hamar. Videre har Huseby bistått naboer til flyplasser som har blitt utsatt for støy og andre nærføringsulemper.

Huseby er leder av Brækhus Deges E18-team, som bistår hovedtyngden av grunneiere som berøres av utbyggingen av ny E18 i Bærum kommune. I tillegg bistår Huseby en rekke grunneiere og næringsdrivende som berøres av utbyggingen av den nye Follobanen.

Erfaring

2013
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma DA
1991
Partner, Advokatfirma Horgen AS
1986
Advokatfullmektig
1984
Dommerfullmektig, Ytre Follo tingrett
1983
Politifullmektig, Romerike Politikammer
1981
Konsulent, Justisdepartementet

Tillitsverv

En rekke styreverv i norske selskaper.

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Eiendomstransaksjoner og megling
Eiendomsutvikling
Entreprise
Ekspropriasjon og skjønn

Utdanning

1986 - Advokat
1981 - Cand. Jur., Universitetet i Oslo