Frank C. Aase

Advokat | Managing Partner

Frank C. Aase er managing partner i Brækhus. Han er spesialist innen selskapsrett, transaksjoner, bank- og finansiering, insolvens og restrukturering, samt tvisteløsning.

Aase har bred selskapsrettslig kompetanse og har bistått en rekke nasjonale og internasjonale klienter med oppkjøp, omdanning og restrukturering av selskaper.

Videre har Aase betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer i forbindelse med sikring av kreditorinteresser, herunder inndrivelse av pengekrav, pant, kausjoner og styreansvarssaker. Aase oppnevnes ofte som bostyrer i konkursbo av Oslo byfogdembete. Han ble i 2016 oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso.

Tidligere har Aase jobbet som konsernadvokat i Nordea Bank Norge ASA og har meget god erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til finansiering, utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, finansiell restrukturering, sikring av kredittengasjement og misligholdshåndtering.

For øvrig har Aase allsidig erfaring innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett og fast eiendom. Aase har arbeidet med en rekke større ansvarssaker for arkitekter, rådgivende ingeniører i bygg- og anleggsbransjen, eiendomsmeglere og takstmenn. Han påtar seg jevnlig oppdrag som prosessfullmektig for domstolene.

 

 

Erfaring

2016
Partner, Brækhus Advokatfirma DA
2015
Assosiert partner, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2014
Advokat, Tryg Forsikring. Advokat – og profesjonsansvarsavdelingen
2010
Advokat, Nordea Bank Norge ASA. Konsernjuridisk
2007
Advokatfullmektig/advokat, Brækhus Dege Advokatfirma DA

Tillitsverv

Oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso i 2016.

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Finans og insolvens
Selskapsrett og transaksjoner / M&A
Kontraktsrett
Prosedyre og tvisteløsning

Utdanning

2009 - Advokatbevilling
2007 - Cand.Jur. Universitetet i Oslo. Spesialavhandling: Eiendomsmeglers erstatningsansvar