Kristin Rødevand har omfattende erfaring innen fagområdene transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett. Hun bistår virksomheter med nasjonale og internasjonale transaksjoner, fusjoner og fisjoner, utarbeidelse av kontrakter og kontraktsforhandlinger, og innen øvrige selskapsrettslige problemstillinger. Hun har også erfaring innen konsesjons- finansregulatoriske spørsmål. Kristin bistår både privatpersoner og store og små virksomheter, nasjonale og internasjonale.

Kristin har vært prosjektleder for flere større transaksjoner. Hun har også gjennomført flere saker for domstolene.

Språk

Norsk og engelsk

2021 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2021 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2012 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP
  • Medlem i Advokatforeningen
2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo