Frank C. Aase er kjent for sin spisskompetanse innen restrukturering og insolvens, samt bank- og finansiering. Han har omfattende erfaring innenfor sikring av kredittengasjement og misligholdshåndtering etter å ha jobbet som konsernadvokat i en av nordens største banker.

Videre har Frank bred selskapsrettslig kompetanse, og bistår nasjonale og internasjonale kunder med oppkjøp, omdanning og restrukturering av selskaper. Han har i tillegg betydelig erfaring med å rådgi både styrer og kreditorer i forbindelse med spørsmål knyttet til styreansvar, og tvisteløsning/prosess i den forbindelse. Frank var Managing Partner i Brækhus i perioden 2019 til 2022.

Han oppnevnes jevnlig som bostyrer i konkursbo av Oslo tingrett, og ble i 2022 oppnevnt som leder for Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso. Frank er rangert innen Commercial, Corporate and M&A i Legal 500 og Chambers Europe innen Restructuring/insolvency (Band 4). Han er også rangert som en av Norges ledende advokater i kategorien Restrukturering og Konkursrett, og som "up & coming" innen Bank og finans i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

2019 - 2022 Managing partner, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2019 Avdelingsleder for selskapsrett og finans, Brækhus Advokatfirma
2016 - 2017 Avdelingsleder for finans og insolvens, Brækhus Advokatfirma
2016 Partner, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2016 Assosiert partner, Brækhus Dege Advokatfirma
2014 - 2015 Advokat, advokat- og profesjonsansvarsavdelingen, Tryg Forsikring
2010 - 2014 Advokat, konsernjuridisk, Nordea Bank Norge
2007 - 2010 Advokatfullmektig/advokat, Brækhus Dege Advokatfirma
  • Oppnevnt som leder av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso
  • Oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg i pant, konkurs, tvangsfullbyrdelse, akkord og inkasso
2009 Advokatbevilling
2007 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Band 4 Restructuring/Insolvency Chambers and Partners 2023
Ledende advokat (2023) Restrukturering og konkursrett Finansavisen 2023
Lovende talent (2022-2023) Bank og Finans Finansavisen 2023
Lovende talent (2017-2022) Restrukturering og Konkurs Finansavisen 2022
Up and coming (2020-2021) Restructuring and Insolvency Chambers and Partners 2021

"Frank Aase is appreciated by interviewees for being "a really good and enthusiastic lawyer." He offers experience in financial restructuring matters." "Frank Aase of Brækhus Advokatfirma is a respected lawyer who offers extensive experience on financial restructuring matters. He attracts praise from interviewees as "easy-going, and good acting as an administrator."

Recommended (2019-2021) Corporate, Commercial and M&A Legal 500 2021
Ledende advokat (2021) Bank og finans Finansavisen 2021