Kompetanse

I Brækhus er klientens forretningsmessige og juridiske behov alltid i fokus. Bransjekunnskap og kommersiell forståelse er en forutsetning for å kunne gi gode juridiske råd. Våre spesialister innen de ulike kompetanseområdene besitter kunnskap om bransjespesifikk lovgivning og vil foreta en helhetlig strategisk og juridisk vurdering av dine problemstillinger og utfordringer. Hos oss vil du alltid få bistand fra en advokat med spisskompetanse. På denne måten bringer vi deg og din virksomhet fremover.

Arbeidsrett

Arverett

Boligrett og utleie

E-sport spill- og underholdningsindustrien

Eiendomsforvaltning

Eiendomstransaksjoner og megling

Eiendomsutvikling

Ekspropriasjon og skjønn

Entreprise

Familierett

Finans og insolvens

Fiskeri og havbruk

Franchise-, agent- og forhandleravtaler

Immaterielle verdier, media- opphavs- og varemerkerett

Kontraktsrett

Offentlige anskaffelser og konkurranserett

Olje og energi

Personvern

Prosedyre og tvisteløsning

Selskapsrett og transaksjoner / M&A

Skatt og avgift

Teknologi og modernisering, Industri 4.0