Mobilitet

I Brækhus er vi lidenskapelig opptatt av mobilitet, bil og motorkjøretøy. Kompetente mennesker med engasjement for bransjen og industrien skaper effektive prosesser og gode resultater, gjennom samarbeid og innovasjonsfokus.

Brækhus har lang erfaring med å bistå bilindustrien, tilknyttede bransjer og verdikjeder. Når industrien opplever innovasjon og konkurranse fra andre bransjer – er det viktig å ha en rådgiver med bred erfaring som innovasjonsparter. La oss ta det nære først. Vi kjenner mobilitet- og bilindustrien meget godt gjennom hele verdikjeden, fra data til flåtestyring (fleet management):

Når biler blir IT

Vi er glade i biler, men vi er eksperter på teknologi og digitalisering. Når bilprodusentene går fra produksjon og leveranse av fysiske produkter, til også å bli leverandører av mobilitetstjenester, datastrømmer og applikasjoner kan vi bistå med den praktiske kombinasjonen av IT og bil. Noen eksempler:

  • Trygg håndtering av kunders personopplysninger
  • Optimering av flåtestyring ved bruk av kunstig intelligens (AI)
  • Kommersialisering og bruk av datastrømmer fra biler

Vi kan innovasjon

På veien til morgendagen er det effektivt å ha med seg noen med bred erfaring som rådgiver og innovasjonspartner i en rekke bransjer. Innsikt i beste praksis, gode løsninger og implementering av dem i organisasjonen er verdifullt. Vi har erfaring som rådgiver og innovasjonspartner blant annet innen: 

Våre råd gir merverdi for bilindustrien

Fokus på bærekraftig produksjon og løsninger, sammen med økte råvare- og energipriser har endret bruksmønster og etterspørsel i markedet. Det relevante regulatoriske rammeverket er i rask endring, sist gjennom åpenhetsloven.

Våre advokater har kontroll på bransjespesifikk lovgivning og følger utviklingen tett. Viktig nå er gruppefritak for motorvognsektoren og elbilfordeler, og fra 1. oktober 2022 endringer i kjøretøyforskriften hvor viktige endringer fra EU-regelverk gjennomføres i norsk rett.

Sammen kan vi optimalisere merverdien i datastrømmer og eiendomsretten til datasett som inneholder personopplysninger. På denne måten kan vi ivareta digitale verdier og skape den beste digitale kundereisen.