Eiendomstransaksjoner og megling

Eiendomstransaksjoner og megling er et spesialisert fagfelt med høy grad av standardisering og detaljregulering. Vi yter kompetent og praktisk rådgivning til kjøpere/selgere og leietakere/utleier. Vi bistår som megler i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av transaksjoner for fast eiendom eller eiendomsselskap.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring med kjøp, salg og leie av fast eiendom og bistår løpende eiendomsinvestorer, næringsdrivende og private parter. Vi har advokater med utpreget kommersiell bakgrunn for bistand i regulære transaksjoner og advokater med bakgrunn fra familie- og arverett for bistand i forbindelse med generasjonsskifte, skifteoppgjør og oppløsning av samboerforhold og bofellesskap. Vi bistår regelmessig med overdragelse av eiendommer for utvikling og utbygging og har spesiell kompetanse ved overdragelse av eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial.

Våre advokater har inngående kunnskap om eiendomsbransjens standardavtaler både for nærings- og boligeiendommer og om regelverket for omsetning av fast eiendom, herunder eiendomsmegling. Vi skreddersyr også avtaler for eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial. Flere av våre advokater har egen meglerbevilling.

Vi vektlegger praktisk og kostnadseffektiv rådgivning av høy kvalitet. Ved behov kan vi også tilby et tverrfaglig samarbeid med våre advokater med annen spesialkompetanse, for eksempel skatt, mva, familie- og arverett. På denne måten får våre klienter den til enhver tid beste tilgjengelige kompetanse.

Vi bistår med:

  • Selgers og kjøpers due diligence, tilrettelegging for kjøp/salg og leie/utleie
  • Opsjons- og utbyggingsavtaler
  • Kontraktsforhandlinger og budprosesser ved kjøp/salg og leie/utleie av alle typer eiendom
  • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
  • Kontraktgjennomføring og overtakelse av fast eiendom
  • Tinglysing og konsesjonsforhold
  • Megling, spesielt oppgjørsfunksjoner
  • Tvisteløsning
  • Prosedyrer for domstolene og for reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Kontaktpersoner

Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840
Jan Esben Leborg
Advokat | Partner
Mobil : +47 934 95 524
Christian Engelstad
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 63 881