Eiendomstransaksjoner og megling

Vi tilbyr spisskompetanse og omfattende erfaring innen kjøp, salg og leie av fast eiendom og bistår løpende eiendomsinvestorer, næringsdrivende og private parter. Våre eiendomsadvokater har et sømløst samarbeid mot tilgrensende fagområder som eksempelvis skatt, mva. og familie- og arverett, slik at våre klienter til enhver tid får den beste tilgjengelige kompetanse.

Vi bistår regelmessig med overdragelse av eiendommer for utvikling og utbygging og har spesiell kompetanse ved overdragelse av eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial.

Vi vektlegger faglig, kommersiell og praktisk rådgivning av høy kvalitet tilpasset den enkelte virksomhet. Vi kjenner eiendomsbransjen godt og våre advokater har inngående kunnskap om bransjens standardavtaler både for nærings- og boligeiendommer og om regelverket for omsetning av fast eiendom, herunder eiendomsmegling. Vi skreddersyr også avtaler for eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial. Flere av våre advokater har egen eiendomsmeglerbevilling.

 

Vi bistår med:

  • Selgers og kjøpers due diligence, tilrettelegging for kjøp/salg og leie/utleie
  • Opsjons- og utbyggingsavtaler
  • Kontraktsforhandlinger og budprosesser ved kjøp/salg og leie/utleie av alle typer eiendom
  • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
  • Kontraktgjennomføring og overtakelse av fast eiendom
  • Tinglysing og konsesjonsforhold
  • Generasjonsskifte, skifteoppgjør og oppløsning av samboerforhold og bofellesskap
  • Megling, spesielt oppgjørsfunksjoner
  • Tvisteløsning
  • Prosedyrer for domstolene og for reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Kontaktpersoner

Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840
Christian Engelstad
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 63 881