Skatt og avgift

Skatt og avgift er et komplisert og dynamisk fagområde med krav til spesialisert kompetanse og forretningsforståelse. Våre advokater har omfattende erfaring innen nasjonal og internasjonal skatterett, merverdiavgift, særavgifter og regnskapsrett.

Vi bistår i alle faser innen skatteretten, herunder strategisk skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjoner, klagesaker, skattetvister for klagenemnd og domstolene.

Vi har et sterkt internasjonalt fokus og er assosiert medlem av Crowe Horwath International, som er representert med skatterådgivere i over 100 land. Flere av våre advokater har lang internasjonal erfaring i ledende stillinger i internasjonale nettverk. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale kunder med etablering i Norge/utlandet og arbeidstakere over landegrensene.

For våre internasjonale kunder fungerer BD VAT and Tax Services som representant i Norge. Vi yter tjenester som lønnskjøring, momsrepresentasjon, utfylling av skattemeldinger og annen lovpålagt rapportering til myndighetene m.m.

Kombinasjonen av skatt, regnskapsekspertise og et fullservice advokatfirma gjør at vi kan tilby sømløse tjenester til våre kunder i Norge og i utlandet.

Vi bistår bl.a. med:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning for selskap og personer
 • Etablering av selskap og filialer
 • Internasjonalisering
 • Transaksjoner
 • Fusjon og fisjon
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Internprising
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene
 • Corporate governance
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Utstasjonering av ansatte-, arbeidsavtaler, skatt, trygd og policy
 • Pensjoner i internasjonale forhold
 • Arbeids- og oppholdstillatelser
 • Utenlandsk arbeidskraft, minstelønn og allmenngjøring
 • Incentiv og bonusavtaler,
 • Generasjonsskifte
 • Artistbeskatning

Kontaktpersoner

Antonio Holstad
Advokat | Partner
Mobil : +47 982 06 169
Toralv Follestad
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 68 565
Nils Eriksen
Partner
Mobil : +47 952 55 040