To opprykk til senioradvokat i Brækhus

Brækhus kan med glede meddele at Maren M. Mikkelsen og Nils Kirkholm Sveingard fra 1. juli har blitt forfremmet til senioradvokater. Opprykkene støtter to sentrale satsningsområder i Brækhus, hvor Maren og Nils er viktige ressurser.

Maren M. Mikkelsen arbeider med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, med spesialisering innen merverdiavgift. Hun har erfaring innen rådgivning og avgiftsstrukturering for både norske og internasjonale virksomheter, og har også omfattende erfaring innenfor toll og særavgifter.

Maren har også betydelig erfaring innenfor skatterett for både virksomheter og privatpersoner, og bistår særlig internasjonale selskaper med skatterådgivning omkring etablering i Norge. Maren startet som advokatfullmektig i Brækhus i 2019.

Nils Kirkholm Sveingard arbeider i hovedsak med tvisteløsning og prosedyre innenfor eiendom og entreprise, bygg og anlegg.

Nils har omfattende prosedyreerfaring, og bistår både entreprenører og byggherrer i sluttoppgjørstvister. I tillegg fører han jevnlig saker for norske domstoler innenfor andre rettsområder, med hovedvekt på tvister knyttet til kontraktsrett, erstatningsrett og ekspropriasjonsrett. Nils startet som advokatfullmektig i Brækhus i 2018.

Les mer om: