Teknologi og modernisering, Industri 4.0

Gjennom mer enn 80 år har vi rådgitt klienter om hvordan de kan tilpasse seg nye rammebetingelser og levere bedre resultatet. Lang historie gir oss god fart inn i fremtiden. Vi er din naturlige støttespiller og sparringspartner på veien mot økt globalisering, effektivisering og digitalisering.  

Brækhus rådgir en rekke store og mellomstore teknologi-, industri-, service- og handelsbedrifter. Våre advokater bistår løpende i blant annet kommersielle kontraktsforhandlinger, beskyttelse av varemerker, patenter og opphavsrettigheter, innkjøpshåndtering og offentlige anskaffelser, konkurranse og markedsforhold, overtakelsestilbud, oppkjøp, fusjoner og fisjoner, compliance, samt tvisteløsning.

Hos Brækhus forstår vi at dyktige advokater er de som kjenner markedene og dagens situasjon godt, men som samtidig ser fremover. Vi forstår teknologien som ligger til grunn for industrispesifikke kontrakter, og vi følger den teknologiske utviklingen i bransjen tett. Fremtidsrettet kompetanse sikrer vi blant annet ved å gi våre advokater erfaring fra innsiden av store internasjonale teknologiselskaper.

Brækhus har bred erfaring innen infrastruktur, IT/software, telekommunikasjon, media, biotech og life sciences. Vi har gjort industri 4.0 til et satsningsområde og våre advokater ligger i forkant av kompetanseutviklingen på dette området. Vi følger utviklingen og mulighetsintervallet smarte kontrakter og Blockchain gir oss. Utskrift av midlertidige kjøretillatelser er bare begynnelsen av den offentlige moderniseringen som smitter over på næringslivet. Utviklingen akseleres ytterligere av et endret fokus fra eierskap til tilgang. Ny teknologi og systemer kan dermed rulles ut raskere uten hensyn til lokale systemkrav, eller store investeringer i infrastruktur. Vi forstår dagens virksomheter trenger juridiske støttespillere som ikke venter på den forrykkende teknologiske utviklingen.

I Brækhus anerkjenner vi at verdiskapningen også i fremtiden vil skapes av engasjerte gründere. Derfor har vi opprettet Brækhus Gründerhjelp, og mange gründerbedrifter har de seneste årene valgt Brækhus som ”trusted advisor” i den utfordrende oppstartsfasen.

Brækhus har et solid internasjonalt nettverk bestående av kompetente samarbeidspartnere. Vi følger våre klienter til utlandet og bistår en rekke utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge.

 

 

Vi bistår med:

 • Beskyttelse av varemerker, patenter og opphavsrettigheter
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Compliance, kursing og risikostyring
 • Drift, vedlikehold, outsourcing, offshoring og onshoring
 • Delingsøkonomi
 • E-commerce
 • Eierstyring og aksjonæravtaler
 • Franchise-, agent- og forhandleravtaler
 • Forsikrings- og erstatningskrav, i og utenfor kontrakt
 • IT-kontrakter
 • Konkurranse- og markedsføringsspørsmål
 • Kontraktsforhandlinger
 • Kommersielle kontrakter
 • Lisensiering
 • Offentlige anskaffelser og innkjøpshåndtering
 • Overtakelsestilbud, oppkjøp, fisjoner og fusjoner
 • Personvern
 • Restrukturering og omorganisering
 • Skatteoptimalisering av drift og transaksjoner
 • Transfer pricing
 • Tvisteløsning

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395