Teknologi og digitalisering

Gjennom mer enn 90 år har våre teknologiadvokater rådgitt klienter om hvordan de kan tilpasse seg endrede rammebetingelser og levere bedre resultater. I dag er teknologisk kompetanse blitt avgjørende for mange bedrifters suksess, og vi vil gjerne være din støttespiller og sparringspartner på reisen mot digitalisering.  

Vi vet at digitalisering innebærer et enormt mulighetsintervall for effektivisering, automatisering og verdiskaping; samtidig må man kunne navigere det regulatoriske farvannet for blant annet personvern, informasjonssikkerhet, markedsføring, konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Våre advokater er kommersielle og forstår teknologien som ligger til grunn for industrispesifikke kontrakter. Fremtidsrettet kompetanse sikrer vi blant annet ved å gi våre advokater erfaring fra utplasseringer hos globale teknologiselskaper. Vi vet at dagens virksomheter trenger juridiske støttespillere som ikke venter på morgendagens forrykkende teknologiske utvikling.

Vi bistår blant annet med:

 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter og lisensavtaler
 • Crawling og scraping
 • Drift, vedlikehold, outsourcing (inkl. BPO), offshoring og onshoring
 • E-handel og e-pengeforetak
 • Franchise-, agent- og forhandleravtaler
 • IT-kontrakter og andre teknologiavtaler
 • Konkurranse- og markedsføringsspørsmål
 • Offentlige anskaffelser og innkjøpshåndtering
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Skytjenester, standardprogramvare og lisensiering
 • Teknologitransaksjoner (inkl. overtakelsestilbud, oppkjøp, fisjoner og fusjoner)
 • Transfer pricing og skatteoptimalisering av drift og transaksjoner
 • Tvisteløsning
 • Underleverandøravtaler, partneravtaler og teaming-avtaler.

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395