Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår i hovedsak når stat eller kommune må erverve grunn for å bygge infrastruktur. Prosessene kan ramme både private og næringsdrivende, og grunnervervet kan omfatte alt fra hele eiendommer med bebyggelse til bare en mindre del av en tomt. I tillegg kan private grunneiere kreve ekspropriasjon i enkelte tilfeller, f.eks. etter veiloven. Ekspropriasjon og skjønn er derfor et sammensatt fagfelt hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger, i tillegg til at prosessen kan oppleves som belastende for den som ufrivillig må selge sin eiendom.

Vi bistår grunneiere i alle typer saker knyttet til skjønn og ekspropriasjon, både private og næringsdrivende. Vi har bred kompetanse og lang erfaring innen rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og prosederer jevnlig skjønnssaker for domstolene.

Våre advokater bisto blant annet en stor gruppe grunneiere i forbindelse med bygging av ny hovedflyplass på Gardemoen, og har bistått en rekke grunneiere i forbindelse med ulike jernbaneutbygginger. Våre advokater har også bred erfaring med ekspropriasjon av næringsbygg.

Nå bistår våre advokater hovedtyngden av grunneierne som berøres av byggingen av ny E18 i Bærum kommune, samt en rekke grunneiere og næringsdrivende som berøres av utbyggingen av Follobanen. I tillegg bistår vi jevnlig grunneiere med såkalte stripeavståelser.

Grunneiere har krav på å få dekket kostnader til nødvendig juridisk bistand ved eiendomsinngrep fra stat eller kommune.

Vi bistår med:

  • Kartlegging og undersøkelser i startfasen av prosessen
  • Rådgiving i alle faser
  • Forhandlinger på vegne av grunneier overfor stat og kommune
  • Prosedyre for skjønnsretten i alle typer skjønnssaker
  • Private skjønnsprosesser

Kontaktpersoner

Fredrik Huseby
Advokat | Partner
Mobil : +47 901 41 376
Fredrik Agerup
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 77 050
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395
Erling Keyser
Advokat | Partner
Mobil : +47 922 13 539
Per Gullik Horgen
Advokat (H)
Mobil : +47 911 01 545