Brede A. Haglund

Advokat | Partner

Brede Ajer Haglund arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter i teknologisk sektor. Han har videre god kjennskap til skatt, selskapsrett, offentlig anskaffelser og EØS-rett.

Haglund er vår Key-Account Manager for Siemens og Norsk Tipping, og er ansvarlig for tilbudsfasen for vår Key-Account Capgemini. Han har betydelig erfaring med kommersielle kontrakter i flere sektorer særlig innen IT og teknologi.

Han er rådgiver for Big Deals teamet til Capgemini som forhandler de større IT-avtalene i Norge. Betydelig erfaring fra store anskaffelser underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, har gitt praktisk erfaring med relevante problemstillinger og beslutningsprosesser knyttet til slike anskaffelser.

Haglund har også erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterett. Fra han startet sin praksis i 2008 har han bistått tjenestetilbydere inne spillindustrien, samt profesjonelle odds- og pokerspillere som ønsker et ryddig forhold til norske skattemyndigheter. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet seg god kompetanse på spillmarkedet, skatte- og EØS-rettslige problemstillinger.

Publikasjoner

  • Medforfatter i «Personvern og opphavsrett på kollisjonskurs?»  publisert i Dagens Næringsliv den 18. Mai 2017.

Erfaring

2016
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma
2015
Assosiert partner, Brækhus Dege Advokatfirma
2013
Fast advokat, Brækhus Dege Advokatfirma
2012
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2011
Contract Manager, Siemens AS
2008
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2008
Trainee, Brækhus Dege Advokatfirma
2008
Trainee i Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Offentlige anskaffelser og konkurranserett
Skatt og avgift
E-sport, spill og underholdning
Teknologi og digitalisering

Utdanning

2013 - Advokatbevilling
2008 - Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo