Brækhus med norsk kapittel om gambling i The International Comparative Legal Guides

Partner Brede A. Haglund og advokatfullmektig Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om gambling i årets utgave av det anerkjente tidsskriftet «The International Comparative Legal Guides». Artikkelen er publisert i The International Comparative Legal Guides – Gambling 2018 (desember 2017) av Global Legal Group Ltd.

The International Comparative Legal Guide er en Q&A-basert verdensomspennende referanseguide som dekker 140 jurisdiksjoner. Guiden blir benyttet som en informasjonsressurs av bedriftsadvokater, privatpraktiserende advokater, samt ledere i selskaper eller i det offentlige, og gir en oversikt over gjeldende regelverk og vesentlige spørsmål innenfor et gitt rettsområde.

Brækhus er et av få advokatfirmaer i Norge med en dedikert kompetansegruppe for spill- og underholdningsvirksomhet. Våre advokater har erfaring knyttet til etablering av internasjonale servicetilbud, salgsprosesser, nasjonale og EU/EØS-rettslige problemstillinger, finansielle krav, markedsrettslige aspekter og generelle rettslige og kommersielle forhold i Norge. Vi har også bistått i forbindelse med søknader om etablering av spilltilbud i Norge, herunder poker og kunnskapsautomater.