Alexander Mollan

Advokatfullmektig

Alexander Mollan er tilknyttet avdelingen for Teknologi, Industri og Handel.

Mollan arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter, selskapsrett og personvern. Han har videre god kjennskap til EU/EØS-rett og konkurranserett.

Mollan har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han hadde valgfagene EU competition law, petroleumskontrakter og selskapsrett fordypning. Han skrev masteroppgaven «Undersøkelsesplikten i vphl. § 3-6: Et forebyggende tiltak mot innsidehandel».

Før han kom til Brækhus gjennomførte Mollan et opphold hos Heathrow Airport Holdings Ltd. (tidligere British Airport Authority Plc) juridiske avdeling i London, Storbritannia. Han har også studert kinesisk og internasjonal forretningsjus på Santa Barbara City College, USA.

Publikasjoner

  • Medforfatter i «Getting the Deal Through – Defence & Security Procurement 2017», publisert av Law Business Research Ltd.
  • Medforfatter i «Personvern og opphavsrett på kollisjonskurs?»  publisert i Dagens Næringsliv den 18. Mai 2017.
  • Medforfatter i «Global Technology Guide: Norway Chapter», publisert av The In-House Lawyer i juni 2017.

Erfaring

2015
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2011
Internship i Heathrow Airport Holdings Ltd. (tidligere British Airport Authority Plc.) juridiske avdeling, London, Storbritannia

Tillitsverv

  • Medlem av Advokatforeningen.
  • Medlem av Norsk forening for jus og EDB.
  • Medlem av Norsk forening for europarett.

Språk

Norsk, engelsk og svensk

Fagområder

Kontraktsrett
Personvern
Selskapsrett og transaksjoner
Offentlige anskaffelser og konkurranserett
Teknologi og modernisering, Industri 4.0
Spill- og underholdningsindustrien

Utdanning

2015 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008 - 2009 - Studier i amerikansk entrepriserett, internasjonal forretningsrett og kinesisk, Santa Barbara City College, USA