Thomas Andersen

Advokat | Partner

Thomas Andersen jobber hovedsakelig med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, med fokus på tomtefesterett, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Han bistår både selskaper, boligsammenslutninger og privatpersoner.

Andersen er ekspert på tomtefesterett og er medforfatter på kommentarutgaven til tomtefesteloven. Han holder en rekke foredrag og blir ofte spurt om å holde foredrag innenfor ulike temaer knyttet til fast eiendomsrettsforhold.

Thomas Andersen har lang og bred  prosedyreerfaring og prosederer et stort antall saker hvert år.

 

Erfaring

2018
Partner, Brækhus Advokatfirma DA
2011
Partner, Dalan Advokatfirma DA
2006
Advokat i Simonsen Advokatfirma
2005
Statsbygg, juridisk avdeling
2002
Advokatfullmektig i Wiersholm

Utdanning

2002 - LL.M, Commercial and Corporate law, King’s College, London
2001 - Cand. jur., UiO